top of page

Psychotherapie

Sommige momenten in het leven vragen om (even) stil te staan, al dan niet bewust door ons gekozen.

Dit vaak in schril contrast met een maatschappij die vooral actie- en prestatiegericht is.

Even 'gewoon' stilstaan bij wat er is... Gedachten... Gevoelens....

Ze (h)erkennen en bestaansrecht geven.

Durven tonen wie je bent en waar je voor staat.

Wie ben ik?

Misschien één van de meest centrale en fundamentele vragen in ons leven...

Op welk punt sta ik nu in mijn leven?

Wat heb ik al achter me liggen en wat wil ik in de toekomst nog bereiken?

Wie ben ik t.o.v. anderen?

Toon ik mij aan de buitenwereld zoals ik me van binnen voel of vermom ik me?

Gedraag ik me zoals ik denk dat het hoort?

Of ben ik mezelf... Gewoon mezelf...

Groeien in Bewust-Zijn wil je helpen je dichter bij jezelf te brengen,

je eigenheid te leren kennen

en je aan de buitenwereld te tonen hoe je werkelijk bent!

Want elk mens, elke persoonlijkheid, heeft een waarde en uniciteit!

bottom of page